پیش بینی عجیب در مورد قم

روایت عجیبی از امام صادق علیه السلام در مورد فضیلت شهر قم در آخر الزمان. متن عربی و ترجمه انگلیسی در ادامه مطلب ذکر شده است.

امام صادق علیه السلام: بزودى کوفه از مؤمنان خالى و علم از آن برچیده مى‏شود، آنچنان که مار در لانه خودپنهان گردد؛ سپس علم در سرزمینى آشکار مى‏گردد که «قم» نام دارد. قم مرکز علم و فضل خواهد شد تا اینکه مستضعفى در دین- حتى در بین زنان خانه- باقى نماند. این (واقعه) در نزدیکى ظهور قائم ما تحقق پیدا مى‏کند. پس خداوند قم و اهل قم را قیام کنندگان به مقام حجه قرار می دهد.
بحار الانوار ج ۵۷ ص ۲۱۳

تصاویر بیشتر در مورد شیعه در اینستاگرام حقیقت شیعه – Shia Truth

پیش بینی امام صادق در مورد قم و آخرالزمانعنِ الصّادِقِ ع: أنّهُ ذُکِر کُوفهُ و قال: ستخْلُو کُوفهُ مِن الْمُؤْمِنِین و یأْرِزُ عنْها الْعِلْمُ کما تأْرِزُ الْحیّهُ فِی جُحْرِها ،ثُمّ یظْهرُ الْعِلْمُ بِبلْدهٍ یُقالُ لها: «قُمُّ» و تصِیرُ معْدِناً لِلْعِلْمِ و الْفضْلِ حتّى لا یبْقى فِی الْأرْضِ مُسْتضْعفٌ فِی الدِّینِ حتّى الْمُخدّراتُ فِی الْحِجالِ. و ذلِک عِنْد قُرْبِ ظُهُورِ قائِمِنا. فیجْعلُ اللّهُ قُمّ و أهْلهُ قائِمِین مقام الْحُجّهِ، و لوْ لا ذلِک لساختِ الْأرْضُ بِأهْلِها و لمْ یبْق فِی الْأرْضِ حُجّهٌ، فیُفِیضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلى سائِرِ الْبِلادِ فِی الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ فیتِمُّ حُجّهُ اللّهِ على الْخلْقِ حتّى لا یبْقى أحدٌ على الْأرْضِ لمْ یبْلُغْ إِلیْهِ الدِّینُ و الْعِلْمُ، ثُمّ یظْهرُ الْقائِمُ ع و یسِیرُ سبباً لِنقِمهِ اللّهِ و سخطِهِ على الْعِبادِ، لِأنّ اللّه لا ینْتقِمُ مِن الْعِبادِ إِلّا بعْد إِنْکارِهِمْ حُجّهً.

قول الصادق فی القم و الکوفه - الشیعهHoly City of Qom
Imam Sadiq (AS): Soon Kufa will be empty of pure believers and knowledge will be decamped, so that the snake hides in his nest. Then the science reveals in a land called “Qom”. Qom will become the center for [Islamic] science and bounty so that no one remains poor-intellectual
in religion science, even among women in home.
This event happens near the appearance of our Qaem (Imam Mahdi 12th Imam of Shia Muslims).

Imam Sadiq is the 6th Imam os Shiites and martyred about 1300 years ago!

See more photos of Shia at instagram Shia.TruthShia Truth - Imam Sadiq prophecy about Qom - Shia Truth

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *