شرکت ماشین سازی یکتاشرق، خالی‌بندی یا تولید علم؟

چند ماه قبل یکی از دوستان ایمیلی زد که حاوی اطلاعاتی در مورد نیروگاه تولید برق بدون نیاز به سوخت بود، چیزی که شرکت ماشین سازی یکتا شرق نیشابور ادعا کرده بود. احساس کردم که با  یک طنز در حوزه فن آوری روبه رو شده ام. به سایت شرکت سر زدم و احساسم بیشتر شد!

امشب باز دیدم که خبری با این عنوان در سایت الف ذکر شده است: ساخت موتور خودروی بدون سوخت با عقل و منطق جور در نمیاد که هیچ، فیزیک رو هم برده زیر سوال. دوباره به سایت شرکت مذکور سر زدم و باز با یادداشتهایی مواجه شدم که ادعا می کردند ما برنده جایزه ال شده ایم و بل کرده ایم و قصد داریم مبانی فیزیک را تغییر دهیم. و البته با نظرات تندی که کاربران داده بودند و بدون سان.سور منتشر شده بود!

به نظر شما اینها واقعا چنین کشفیات بزرگی کرده اند، یعنی روزی رسیده که قانون بقای انرژی نقض شود و از هیچ، انرژی تولید شود؟! یا رسانه های ما اینقدر ضعیف شده اند که چنین مطالبی را منتشر می‌کنند؟

به نظرم دو حالت دارد: یا دوستان اشتباه بنیادین دارند و ملتی را که چه عرض کنم، دولتی را سرکار گذاشته‌اند یا واقعا کشف بزرگی کرده اند که شاید در آینده جایگاه آن شناخته شود. شما چه فکر می کنید؟

Share