جاسوسی به سبک آمریکا؟

روز پنجشنبه گذشته بود که پسورد جیمیل ام عوض شد و تا آمدم آن را ریست کردم، ایمیلی برایم آمد که پسورد یاهوی شما به تازگی تغییر کرده است و اگر شما اینکار را نکرده اید آن را ریست کنید. پس از ریست کردن موفقیت آمیز ایمیلهایم، امروز متوجه شدم پسورد اکانت دیگری هم که در یاهو داشتم ظاهرا همان سه روز قبل تغییر کرده! به ناچار آن را هم ریست کردم. و این بار رمزهای عبور پیچیده ای گذاشتم که خودم هم یادم می رود!

شاید همه چیز اتفاقی باشد، ولی مشکوک است مخصوصا که امروز متوجه شدم مدت سه روز است که اکانت جیمیل من در جایی در آمریکا باز است! این در حالیست که پنجشنبه شب من پسوردم را عوض کرده بودم.

الان که وارد بخش گزارش فعالیت حساب کاربری شدم موفق شدم تمام جلسات باز حسابم را ببندم:

 

Share