بمب گوگلی غزه | Gaza Google Bomb

حتما همه می‌دانید که این روزها مردم غزه در محاصره شدید صهیونیستها قرار دارند و از اولین امکانات حیات محرومند. جامعه‌ی جهانی هم که خاک دو جهان بر سرشان باد مثل سگ از اسرائیل در هراسند و زبان در کام فروبرده‌اند. اعراب سوسمارخور هم که جای خود دارند. در این میان ویلاگنویسان ارزشی ایران عزیز، دست به کاری زده اند که غصه سرآید. بگذارید لااقل وقتی دیگران “غزه” یا “Gaza” را جستجوی می کنند اولین جایی که بازدید می شود متعلق به سازمان سیا نباشد. بگذارید به سایتی برسند که واقعیتها را بیان کرده است. کاش افرادی که این سایت را راه اندازی کرده اند، زبان عربی را هم می افزودند تا این اعراب بی غیرت هم تکانی به خودشان بدهند. متاسفانه لوگوهای موجود در سایت غزه، متن جایگزین ندارند (که کمک میکند موتورهای جستجو زودتر آنها را ایندکس کنند) و من خودم گذاشتم.

غزه، فلسطین | Gaza, Palestine

این حداقل کاریست که از دست ما وبلاگنویسان بر‌می‌آید.
به امید آزادی فلسطین و نابودی صهیونیست
Share