چشم کردن همان و آنفلوآنزا گرفتن همان

هفته گذشته رفته بودم مشهد. بحث سرماخوردگی شد، گفتم من با این که تابستون زیاد سرما می خورم، زمستون به ندرت سرما می خورم.

جای شما خالی الان بنده سرما رو که سهله، آنفلوآنزاش رو هم خوردم؛ البته فکر نمی کنم خوکی باشه!

Share