باز این چه شورش است که در خلق عالم است

Muharram Ashura 2016باز این چه شورش است که در خلق عالم است   ***  باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین   ***   بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو   ***   کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب   ***   کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست   ***   این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای ملال نیست   ***   سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند   ***   گویا عزای اشرف اولاد آدم است

(متن کامل)

ادامه‌ی خواندن

Share

سلام بر محرم

Muharram Ashuraاصلاً حسین جنس غمش فرق می کند
این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند

اینجا گدا همیشه طلبکار می شود
اینجا که آمدی کرمش فرق می کند

شاعر شدم برای سرودن برایشان
این خانواده، محتشمش فرق می کند

“صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین”
عیسای خانواده دمش فرق می کند

از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش
معلوم می شود حرمش فرق می کند

تنها نه اینکه جنس غمش جنس ماتمش
حتی سیاهی علمش فرق می کند

با پای نیزه روی زمین راه میرود
خورشید کاروان قدمش فرق می کند

من از “حسینُ منّی” پیغمبر خدا
فهمیده ام حسین همش فرق می کند

شاعر: علی زمانیان

Save

Save

Share

آماده سازی مسجد برای محرم

سلام بر محرم
خوش به حال آنانکه به هر نوعی که شده، دستی در مراسم محرم دارند. تصاویری از جوانان مسجد امام جعفر صادق (علیه السلام) که مشغول سیاه پوش کردن مسجد هستند:

Preparing for Muharram - سیاه پوش کردن برای محرم Preparing for Muharram - سیاه پوش کردن برای محرم Preparing for Muharram - سیاه پوش کردن برای محرم muharram-2016-6

Share

Who Is Hussain Campaign

Every day is Ashura and Every land is Karbala

There are a lot of campaigns in the world; most of them for physical human needs and a little for the sake of Allah. Who is Hussain is such campaign which is created for spiritual purposes. They influenced by the sacrifice of Imam Hussein, the third Imam of Shia Muslims, in the day of Ashura…. The campaign is introduced as follows:

About WhoIsHussain

Who is Hussain is a global organization dedicated to letting the world know about an inspirational man who lived fourteen-hundred years ago. A man called Hussain.

We aim to inspire people through the timeless example of Hussain and bring positive change in the world we live in. Our reps and volunteers organise events to give back in their local communities, ranging from blood donation drives to feeding the homeless and much more.

Imam Hussain inspires millions of people across the world - Shia Truth

You can join this campaign by sharing their resources, by donating them or by involving in their events (Involve in WhoIsHussain Campaign).

Who is Hussain - Ashura, Muharram, Shia

Share

Self Flagellation in Ashura

Ashura in Google

Every time I look at Google for the word Ashura or Ashoora, I see lots of bloody photos of people who are flagellating themselves with chains of blades, sword, knife or other sharp metal things! Now the question is that:

Is Self Flagellation in Ashura Legal in Shia Religion?

Is this the truth about Shia and Ashura? That means do all the Shia Muslims flagellate themselves during Ashura? It seems so crazy and unbelievable, since I am a Shia Muslim and I never did it and never see somebody flagellate himself during Ashura in our Shia cities during my life! So why Google shows these Images in its first page and why it never filters them while they contain violent and rough images.
Answer is so clear. Google doesn’t like Shia thoughts to be spread throughout the world. Google is under supervision of Zionists and it is not acceptable for them that Shia, the religion of resistance and the true enemies of Israel (e.g. Hizbullah, Iran, Yemen, Syria, Iraq) have a good face in Google results! So it shows images of Hindu men that believe in No Pain, No Gain and mutilate themselves in Muharram procession!
Self-flagellation is forbidden in Shia during Ashura

Most of those people flagellating themselves are Hindu, not Shia. Self-flagellation is forbidden in Shia according to Fatwas of their grand Ayatollahs like Imam Khamenei and Aytullah Sistani (http://Tatbir.org )

ادامه‌ی خواندن

Share