Hussein is of mine and I am of Hussein

Hadith of the Prophet: Hussein is of Mine and I am of Hussein

Hussein is of mine and I am of Hussein

Share

حسین از من و من از حسینم

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *