برنامه نود و پیامک برای دیار باقی!!!

لطفا به احترام قربانیان زلزله آذربایجان، یک پیامک بدون متن به … ارسال نمایید!!

عادت ندارم از دو یا سه علامت تعجب استفاده کنم اما این زیرنویس برنامه نود، که هم اکنون دارد پخش می شود، جای تعجب بسیار داشت. این کار مصداق بارزی است برای کار لغو! یعنی کاری که هیچ فایده ای ندارد. و شاید بدتر از لغو باشد و مصداق اسراف تلقی شود چرا که ضرر هم دارد و ضررش هزینه ایست که تماشا کنندگان برنامه، بابت پیامک می دهند. این آداب و رسوم بی فایده و عجیب متاسفانه دارد باب می شود. حتما دیدید و شنیدید که در مراسم سوگواری مرحوم سمندریان، اهالی هنر برایش سوت کشیدند و کف زدند. اینها سنخیتی با روح مسلمانی ندارد، مسلمانی که در قرآن می خواند مومن از کار لغو پرهیز می کند.

پروردگارا عقل و ایمان ما زیاده بگردان

پی نوشت: باخبر شدم که هزینه پیامکها صرف زلزله زدگان شده است. لذا توجیه حاصل شد و از لغو درآمد.

Share