غلطهای املایی رایج در اینترنت

این روزها به هر سایت ریز و درشتی که سر بزنید تا دلتان بخواهد غلط املایی پیدا می کنید، این موضوع در انجمن ها (forum) بیشتر دیده می شود. غیر از سایتها در برگه های امتحان دانشجویان هم اشتباهاتی به چشم می خورد. کلماتی مثل سپاسگزار و درخواست را به شکل سپاسگذار و درخاست! می نویسند. مطمئن را مطمعن! و مطمئنا را می نویسند مطمعنن! آن دیگری ادعای کتاب نوشتن دارد: در کتابش مرئی را نوشته مرعی و افزودن را نوشته افضودن. توی سایت خبری طرف نظر داده، می نویسد: مثلن تو همین ایران ما کسی حاظر نیست…(مثلا و حاضر). امروز هم که داشتم سایت دیگری را مطالعه می کردم، دیدم گزاف رو نوشته گذاف. بامزه تر از همه اینها، روزی رفتم آرایشگاه طرف دنبال کیف آرایشم می گشت، گفت فامیل شریفتون چی بود، گفتم خسروی. منشی بنده خدا هی گشت و پیدا نکرد. آخر سر خودم گشتم دیدم روی یک پرونده ای با خط نستعلیق نوشته شده آقای خصروی! گفتم شاید این باشد!

دریابیم زبان فارسی را.

از غلطهای املایی که بگذریم در صحبتها هم خیلیها متوجه آنچه می گویند نیستند؛ استادی نقل می کرد: با همکارم (آقای دکتر) رفتیم عروسی یکی از دانشجویان وقتی رسیدیم خونه طرف، گفت: فریدون برو که تا گلو رفتی تو خرخره!

یک راهنمایی گرامری: کلماتی مثل سپاسگزار و قانونگذار را چگونه درست بنویسیم؟

هر گاه در معنی گذاشتن به معنی تعیین کردن یا گذاشتن بود باید گذار استفاده کنیم مثل قانونگذار یا تاثیرگذار و اگر به معنای به جا آوردن یا انجام دادن بود (گزاردن) از گزار استفاده می کنیم: مثل نمازگزار، سپاسگزار یا خدمتگزار

هر جا هم که کم آوردید از واژه نامه برخط کمک بگیرید.

فنگلیش هم سعی کنید ننویسید، به فارسی نوشتن عادت کنید یا همان انگلیسی خالص بنویسید! تایپ کردن فارسی، زبان مادری، را باید آنقدر خوب بیاموزیم که بدون صفحه کلید فارسی، بتوانیم بنویسیم و صفحه کلید انگلیسی را بهانه نکنیم!

فارسی را پاس بداریم

Share