پرستاران کودک در غرب متمدن

امروز تصاویری دیدم که پشتم را به لرزه در آورد. بخشی از آنها را ببینید:

به کجا چنین شتابان؟!

بگذریم، انشاءالله امروز عصر می روم به مشهد، زیارت امام رضا (علیه السلام).

Share