فرصتها مانند ابر بهار در گذرند

ماه رمضان به روزهای پایانی اش نزدیک شده و خوش به حال آنها که از این فرصت خوب بهره بردند و بد به حال ما که استفاده مناسب نکردیم.

الفُرصَهُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ، فانتَهِزُوا فُرَصَ الخَیرِ.
فرصت ها مانند ابر بهار زود می گذرند. فرصت های خوب را مغتنم بشمارید. نهج االبلاغه، حکمت ۲۱

shia hadith : opportunity - Imam Ali - @Shia.Truth

Hadith from Imam Ali (as) about opportunities – Shia Truth

ادامه‌ی خواندن

Share