فرصتها مانند ابر بهار در گذرند

ماه رمضان به روزهای پایانی اش نزدیک شده و خوش به حال آنها که از این فرصت خوب بهره بردند و بد به حال ما که استفاده مناسب نکردیم.

الفُرصَهُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ، فانتَهِزُوا فُرَصَ الخَیرِ.
فرصت ها مانند ابر بهار زود می گذرند. فرصت های خوب را مغتنم بشمارید. نهج االبلاغه، حکمت ۲۱

shia hadith : opportunity - Imam Ali - @Shia.Truth

Hadith from Imam Ali (as) about opportunities – Shia Truth

Opportunity passes away like the cloud; therefore, make use of good opportunities. Nahjulbalagha, Saying 21.

Read this post on Shia Muslims Blog: Hadith from Imam Ali.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *